O firme Požiarne projekty Služby Hasiace prístroje Bezpečnostné značenie
:: O firme
 

Plnenie úloh fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb na úseku ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je súčasťou plánovania a organizácie výrobných aj nevýrobných činností.

Už 4 roky ponúkam zabezpečenie ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pre výkon týchto činností mám oprávnenie na technika požiarnej ochrany a technika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Popri hlavnej činnosti (technika PO a BOZP) je tiež mojou úlohou sledovanie zákonov, vyhlášok a predpisov, ktoré sa v dnešnej dobe neustále vyvíjajú a často menia. 

V súčasnosti už ponúkam aj nové služby v oblasti požiarnej ochrany a to riešenie požiarnej bezpečnosti stavieb "PBS" (požiarne projekty) a predaj hasiacich prístrojov NEURUPPIN.

V prípade, že zákazník bude mať záujem o dlhodobú spoluprácu, všetky činnosti vykonávam na základe mandátnej zmluvy.

:: Kontakt
Ing. Miroslav Šulík            Lúky 27                            020 53 okr. Púchov          

mobil:               

0903 830 184     0907 595 636     0948 444 884

   

e-mail: sulikmiroslav@gmail.com

Hasiči 150             Záchranná služba 155  Polícia 158                       IZS 112
KATALÓG BEZPEČNOSTNÉHO ZNAČENIA 1.RAR

KATALÓG BEZPEČNOSTNÉHO ZNAČENIA 2.RAR

KATALÓG BEZPEČNOSTNÉHO ZNAČENIA 3.RAR

 
All Rights Reserved 2009 PROLUSTOP Miroslav Šulík Free Website Templates